Visie RHZ 2025

De RHZ leden hebben gezamenlijk een ambitie voor 2025 geformuleerd. De ambitie en verwachting
is dat deze visie een bruikbare meetlat kan vormen om veranderingen en ontwikkelingen beter te
begrijpen, er beter op voorbereid te zijn en beter naar de maat van de RHZ huisarts kan worden
gevormd.
De visie 2025 van de vereniging RHZ richt zich op de volgende speerpunten:

  • Sterker als groep optreden
  • Minder praktijkvariatie en herkenbaar basisprofiel
  • Verantwoordelijk voor betaalbare zorg
  • Verantwoordelijk werkgever
  • ICT koploper
  • Patiënt centraal
  • Transparante en meetbare kwaliteit
  • Meer samenwerking

Bent u RHZ-lid, dan kunt u na accordering het gehele visiedocument van de Vereniging RHZ downloaden via deze site.