WDH

De Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) heeft een Instellingsaccreditatie IA-06 en is daarmee inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de inhoud en organisatie van geaccrediteerde nascholing voor gevestigd en waarnemend huisartsen, met als kenmerk van, voor en door huisartsen. Haar hoofddoel is het bevorderen van deskundigheid en kwaliteit van alle huisartsen in de regio Maastricht en Heuvelland en heeft als uitgangspunt de notitie kwaliteit van de RHZ. De kwaliteitsnormen die door LHV en NHG opgesteld zijn, zijn hiervoor de leidraad.

Alle geaccrediteerde scholingen worden ingevoerd en bijgehouden in het GAIA (Gemeenschappelijke accreditatie internet applicatie), het landelijke registratienetwerk voor het bijhouden van de accreditatie punten in de persoonlijke dossiers van artsen ten behoeve van herregistratie.

Het nascholingsaanbod wordt afgestemd op de behoefte van de huisartsen in de RHZ regio en de landelijke speerpunten, tevens wordt gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden met de tweede lijn (onder meer MUMC+), zodat regionale kerntaken en werkafspraken tussen de eerste en tweede lijn gestimuleerd en geëffectueerd kunnen worden. Het stimuleren en ondersteunen van intercollegiale toetsgroepen (waaronder FTO) is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van RHZ/WDH.

Voor meer informatie over de werkwijze van de WDH en het indienen van verzoeken tot accreditatie door de WDH, klik op de desbetreffende links:
Werkwijze WDH
Verzoek tot accreditatie

De WDH bestaat uit zes huisartsen, drie specialisten van het MUMC+ en de directeur RVE Patiënt en Zorg MUMC+.

Leden WDH

 • Mw. P. Schunck, huisarts Margraten, lid en voorzitter WDH
 • Dhr. R. Prevoo, huisarts Cadier en Keer
 • Dhr. G. Costongs, huisarts Maastricht, lid
 • Mw. M. Kusters, huisarts Maastricht, lid en penningmeester WDH
 • Mw. H. Hakvoort, huisarts Eijsden, lid
 • Dhr. T. Berghmans, huisarts Maastricht
 • mw. S. Huls, huisarts Maastricht
 • Dhr. B. Havekes, internist-endocrinoloog MUMC+, lid
 • Dhr. JW. Brunings, KNO arts MUMC+
 • Dhr. S. Bouwense, MUMC+

Ondersteuning WDH
Mw. B. Paulissen, ZIO Kwaliteit en Scholing, medewerker scholing, ondersteuning bestuur WDH.

T 043-3506924
E b.paulissen@zio.nl

 • 17-04-2023
 • 12-06-2023