Bestuur

Het bestuur van de vereniging RHZ is belast met het dagelijkse bestuur van de vereniging en zelf verantwoordelijk voor de genomen besluiten en kwaliteit van besturen. Daarnaast draagt het bestuur zorg voor het bijhouden en verantwoorden van de financiën van de vereniging.
Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen die werken onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
Voor een aantal besluiten heeft het bestuur de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering (ALV) nodig. Deze besluiten staan beschreven in het handboek RHZ. De besluiten die het bestuur van de vereniging RHZ in de bestuursvergaderingen neemt, worden geclusterd en ter informatie in de ALV medegedeeld.

De vereniging RHZ wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie gevestigd huisartsen.                                       

Huisartsen
 
Mevr. drs. Th. van der Waart
voorzitter, huisarts


Dhr. drs. P. Castermans
bestuurslid, penningmeester, huisarts 


Mevr. drs. I. van der Heijden
bestuurslid, huisarts

De vergaderingen van het bestuur RHZ worden wekelijks bijgewoond door de medisch directeur van ZIO (Zorg in Ontwikkeling) en tweewekelijks door de directeur van SHMH (Stichting Huisartsenpost Maastricht Heuvelland).

Directie ZIO Zorg in Ontwikkeling

Dhr. dr. G. Schulpen  
medisch directeur           

Directeur Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland

Mw. drs. E.M.H. Posma 
directeur

Contactpersoon:

 

 

 


Wendy Vanhees, Directiesecretaresse
043 350 69 10
w.vanhees@zio.nl

De vergaderingen van het bestuur RHZ vinden wekelijks plaats op de dinsdag-namiddag bij ZIO.