Bestuursgroepen

De taak van de zes bestuursgroepen is toetsend functioneren richting het bestuur van de vereniging RHZ en informerend naar de eigen groep. De voorzitters van de bestuursgroepen geven het bestuur RHZ en de directies van de Stichting Huisartsenpost en ZIO, gevraagd en ongevraagd advies bij het inhoudelijke beleid.

De huisartsen van de vereniging RHZ zijn aangesloten bij een bestuursgroep. In totaal zijn er zes bestuursgroepen in de regio. De groepen kunt u hier vinden.
De bijeenkomsten van de bestuursgroepen vinden regelmatig plaats onder leiding van een bestuursgroepvoorzitter.
De zes bestuursgroepsvoorzitters vergaderen volgens een vastgestelde frequentie met het bestuur van RHZ, directie SHMH en directie ZIO. Deze bijeenkomsten worden voorgezeten door de voorzitter van de vereniging RHZ.

 • 13-12-2022
 • 10-01-2023
 • 14-02-2023
 • 14-03-2023
 • 11-04-2023
 • 09-05-2023
 • 13-06-2023
 • 11-07-2023
 • 12-09-2023
 • 10-10-2023
 • 14-11-2023
 • 12-12-2023

Tijd:16.00 – 18.00 uur 
Locatie: ZIO, Wilhelminasingel 81, Maastricht (vergaderzaal)