Crisisteam RHZ

De voortzetting van de reguliere huisartsenzorg en het garanderen van de toegankelijkheid van deze zorg in de regio is primair een verantwoordelijkheid van het Crisisteam RHZ bij (dreigende) rampen en crises.
Het Crisisteam Huisartsenzorg schaalt op naar stadium 3 in overleg met GHOR en GGD (conform de stadia als gehanteerd door de huisartsenzorg), wanneer de continuïteit van zorg in gevaar dreigt te komen en/of de kans op verstoring van de openbare orde te groot wordt.

 • De RHZ is een belangrijke ketenpartner bij de geneeskundige hulpverlening in geval van rampen en crises.
 • De RHZ beschikt over een Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) waarin de wijze waarop de huisartsenzorg in geval van een (dreigende) ramp of crisis wordt georganiseerd staat beschreven.
 • De GHOR is namens het veiligheidsbestuur verantwoordelijk voor de leiding en coördinatie van de geneeskundige hulpverleningsprocessen tijdens de bestrijding van de ramp of het incident.
 • Deze geneeskundige hulpverlening is onderdeel van een gecoördineerde inzet van verschillende disciplines bij rampen en crises. Een ramp betreft een zwaar ongeval of andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van personen, het milieu of grote materiële belangen ernstig is geschaad of wordt bedreigd. Een crisis betreft een serie rampen of een groot getroffen gebied waarbij het functioneren van de samenleving, de openbare orde, de economie of een ander vitaal belang ernstig is aangetast of wordt bedreigd.
 • Bij het uitvoeren van hun taken behoudt de huisarts de eigen professionele verantwoordelijkheid op het gebied van huisartsenzorg en voert verrichtingen uit binnen de geldende wet- en regelgeving.

Naam

Reguliere functie

Functie binnen crisisteam

 

 

 

Marion Steeghs

Bestuurder ZIO

Voorzitter

 

Dorena Gulpers

Bestuurssecretaris ZIO

Crisiscoördinator dagzorg

 

Erica Posma

Directrice HMH

Plaatsvervangend voorzitter

 

Nathalie Broens

Directiesecretaresse HMH

Ondersteuner/logger/plotter

 

Marije Hoos

Beleidsmedewerker HMH

Communicatie adviseur

 

Jennifer van Nuil

Teamleider HMH

Crisiscoördinator ANW-zorg

 

Anneke Witjes-te Nijenhuis

Teamleider HMH

Crisiscoördinator ANW-zorg

 

Jeroen Smeets

Huisarts te Maastricht

Inhoudelijk deskundige

 

Joep Urlings

Huisarts te Bunde

Inhoudelijk deskundige

 

Ingeborg Wijnands

Senior beleidsadviseur ZIO

Communicatie Adviseur

 

 

Contactpersoon:
Nathalie Broens
T: 043 75 00 151
E: n.broens@hapmaastricht.nl

Het Huisartsen Rampen Opvangplan (HaROP) beschrijft de wijze waarop de huisartsenzorg in geval van een (dreigende) ramp of crisis wordt georganiseerd. Deze samenwerkingsovereenkomst beschrijft de afspraken op hoofdlijnen tussen de huisartsenorganisaties, de GHOR en de GGD, welke aanvullend zijn op de eigen verantwoordelijkheid van de huisartsen die uitgewerkt wordt in het HaROP.

De Harop-app
De Harop-app is voor alle huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland beschikbaar. Deze app is een functionele manier om de afspraken die staan in het rampenopvangplan altijd bij de hand te hebben. Naast veel nuttige en praktische informatie biedt de app de mogelijkheid om te alarmeren en informatie door te geven.

Voor wie is de Harop-app?
De informatie is specifiek per Harop-regio ingevoerd en logisch ingedeeld in drie groepen:

 • leden Crisisteam
 • Hagro-contactpersonen/coördinatoren en
 • huisartsen

Iedere groep heeft specifieke informatie en rechten.

Wat zijn de voordelen van de Harop-app?

 • alarmering op basis van SMS bij calamiteit/ramp in het gebied,
 • praktische vertaling van regionale plannen en procedures,
 • specifieke informatie per gebruikersgroep,
 • een telefoonboek dat ook tijdens dagelijkse werkzaamheden kan ondersteunen,
 • op eenvoudige wijze beheren van contacten in bijvoorbeeld de Hagro,
 • directe koppeling met Google Maps en
 • geschikt voor iPhone, Android en tablets.

Vragen?
Neem dan contact met Nathalie Broens
T:  043 75 00 151
E: n.broens@hapmaastricht.nl