Casuïstiek HAP

Drukte op de huisartsenpost kan afleiden; handige tips op basis van ervaring.
Klik hier voor de brochure. Wilt u een of meerdere exemplaren van deze handige brochure ontvangen?
Stuur een mail naar info@hapmaastricht.nl.

Twee gevallen waaruit blijkt dat onduidelijkheid bij sommige dienstdoende artsen omtrent de manier waarop een telefonisch consult moet worden omgezet naar een visite kan leiden tot ongewenste situaties. Lees hier verder.

Een mogelijke valkuil bij de beoordeling van traumata in combinatie met alcoholgebruik kan leiden tot onderschatting van het letsel (denk aan afname pijngevoel, onduidelijke anamnestische informatie e.d.). Klik hier de casus die aan deze aanbeveling van de Kwaliteitscommissie ten grondslag ligt.

Lees hier verder.

Lees hier wat het gevolg van het nalaten van controle kan zijn. 

Een beschrijving van de wijze waarop de huisartsen een patiënt met een complex en ernstig ziektebeeld hebben geholpen. Lees hier verder.

Op basis van telefonische triage zet je een denkpatroon in om te komen tot een adequate diagnose en correct medisch advies. Uit deze casus blijkt dat het vasthouden aan een bepaald denkpatroon een valkuil kan zijn. Lees hier verder.

Het onverwachte overlijden van een jong meisje kort na bezoek aan de huisartsenpost Maastricht en Heuvelland afgelopen jaar heeft een enorme impact. Het doel van deze casus is, om te leren aan de hand van een beschrijving van de gebeurtenissen, de ervaringen van de ouders en dienstdoende huisarts en van de rol die de eigen huisarts hierin heeft vervuld. Lees hier verder.

Een casus waarbij de ervaringen van de ouders van het patiëntje extra aandacht krijgen. Lees hier verder.

Een vrouw vraagt rond 05.00 uur in de nacht hulp voor haar 79-jarige man die volgens haar een maagbloeding heeft en bovendien daarbij onwel is geworden, waarbij hij schedeltrauma heeft opgelopen. Lees hier verder.

Acute levensbedreigende ziektebeelden komen voor op de huisartsenpost, maar ook gevallen die levensbedreigend lijken te zijn. Uit onderstaande casus blijkt dat het volgen van de juiste procedures handvaten kunnen bieden voor het behouden van de kalmte die nodig is voor het bepalen en uitvoeren van de juiste behandelmethode. Lees hier verder.

De centrale vraag hierbij: zou door een meer complete verslaglegging (= betere communicatie) het verloop anders zijn geweest? Overigens is door de patiënt een klacht ingediend naar aanleiding van het gebeurde. Lees hier verder.

De casus beschrijft een CVA-patiënt die niet direct is gezien op de huisartsenpost. Lees hier verder.

Een voorbeeld waaruit de noodzaak blijkt van heldere communicatie met de patiënt en van volledige verslaglegging, lees hier verder.

Bij acute ontstane bradycardie met klachten is een ECG onderzoek of verwijzing geïndiceerd. Lees hier de casus die aan deze aanbeveling van de Kwaliteitscommissie ten grondslag ligt.