Algemene Leden Vergadering (ALV)

De Algemene Leden Vergadering (ALV) vindt plaats in het voorjaar en aan het einde van het jaar. De huisartsen van de vereniging RHZ kunnen tijdens de ALV hun goedkeuring geven aan onder meer de voorgelegde jaarstukken/activiteitenplannen, benoemingen, voorstellen van bestuur en/ of de leden. Afspraken die in de ALV gemaakt worden, zijn terug te vinden in de notulen op het besloten deel van deze website.
De ALV stelt het aantal bestuursleden van het bestuur RHZ vast en benoemd ze uit de leden van de vereniging die zich verkiesbaar hebben gesteld. Tevens worden in de ALV de leden van een Bestuur Advies Commissie’s (BAC’s) en werkgroepen vastgesteld.

De algemene ledenvergadering vindt tweemaal per jaar plaats. In 2020 is dit op:

  • Donderdag 11 juni 2020
  • Donderdag 26 november 2020

Locatie: Novotel Maastricht 
Tijd: ALV 17.30 – 19.30 uur (inloop vanaf 17.00 uur)

Contactpersoon:

Wendy Vanhees,
directiesecretaresse ZIO
043 350 69 10
w.vanhees@zio.nl