De Vereniging Regionale Huisartsenzorg (RHZ) is een vereniging voor huisartsen in de regio Heuvelland. Alle gevestigde huisartsen in Maastricht-Heuvelland zijn aangesloten bij de RHZ.
Het doel van de vereniging is om goede zorg (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor de patiënten in deze regio, nu en in de toekomst, te kunnen garanderen. Om dit te realiseren werkt de RHZ nauw samen met andere partijen binnen de gezondheidszorg, zoals onder andere het ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen en apothekers.

De vereniging RHZ is opgericht om de belangen van haar leden te behartigen. De vereniging ontwikkelt een ondersteuningsstructuur met als doel de 24 uurs continuïteit, kwaliteit en veiligheid van de eerstelijnszorg in het Heuvelland te waarborgen en te versterken in de vorm van de stichting ZIO¹ en de SHMH². Beide stichtingen worden op het gebied van de huisartsgeneeskundige zorg (inhoudelijk en strategisch) door de vereniging RHZ aangestuurd.

De grondregels en bepalingen die ten grondslag liggen aan deze vereniging staan in de statuten. De statuten van de vereniging kunnen gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Leden Vergadering (ALV).
Binnen de RHZ bestaan zes Bestuursgroepen en vier Bestuursadviescommissies (BAC’s) die advies uitbrengen aan het bestuur van de vereniging RHZ.

¹ ZIO= Zorg in Ontwikkeling, klik hier
² SHMH= Stichting Huisartsenpost Maastricht Heuvelland, klik hier