BAC Kwaliteit

De BAC Kwaliteit adviseert het RHZ bestuur over onderwerpen die met kwaliteit van huisartszorg in de regio te maken hebben.
Kwaliteit is een breed begrip. Vaste onderwerpen tijdens de BAC vergaderingen zijn deskundigheidsbevordering huisartsen-POH- doktersassistenten, HaZo24, veiligheid en continuïteit. De BAC Kwaliteit ontwikkelt visiestukken die ter advies voorgelegd worden aan het bestuur RHZ, Bestuurgroepvoorzitters en de Algemene Ledenvergadering. Er wordt ingespeeld op landelijke en regionale ontwikkelingen.
Voor meer informatie over HaZo24 klik hier.

  • Dhr. drs. R. Delissen, voorzitter, huisarts
  • Dhr. drs. R. Haesen, huisarts
  • Mw. drs. M. Verschuren, huisarts
  • Dhr. drs. R. Prevoo, huisarts
  • 02-02-2022
  • 13-04-2022
  • 08-06-2022
  • 14-09-2022
  • 16-11-2022