Het diabetesformularium staat onder druk. Middelen in de GLP1-RA groep zijn slecht of niet leverbaar.
Uit de groep SGLT-2 remmers komt niet elke fabrikant zijn prijsafspraken tegenover VGZ na.
Daarnaast is er voor de laatste groep ook sprake van verruiming van indicaties (m.n. op het gebied van hartfalen).

E.e.a. heeft de diabetes-formulariumcommissie (bestaande uit kaderhuisartsen, endocrinologen en diabetesverpleegkundigen vanuit MUMC+, apothekers, zorginkopers van VGZ en ondersteuning vanuit ZIO) doen besluiten dat we als regio het diabetesformularium niet meer als leidend zien bij de keuze voor middelen voor patiënten met diabetes.
M.a.w. de voorschrijver is vrij in zijn keuze. Let op: het preferentiebeleid van VGZ m.b.t. de insulines is onveranderd.
De voorkeur blijft NPH insuline en als er een langwerkende insuline nodig is dan heeft abasaglar de voorkeur (glargine-100).
Let op: de keuze  van CZ-groep is anders: daar is vanaf 1-3-23 de voorkeur voor Lantus (i.p.v. abasaglar).
Het longformularium blijft onverminderd van kracht.