De werkgroep Farmacie heeft onlangs het RHZ bestuur geadviseerd om de FTO groepen dringend te verzoeken om het opiaten nascholingsprogramma te implementeren conform landelijk protocol. In het bestuursgroepvoorzittersoverleg is dit advies onderschreven. Hierbij doen wij de oproep aan de FTO’s hier aandacht te besteden.

De FTO module vindt u hier:
https://www.medicijngebruik.nl/fto-voorbereiding/fto-module-presentatie/1972/pijn

De Handreiking vindt u hier:
https://www.opiaten.nl/zorgverleners/handreiking-zorgverleners-voor-afbouw-opioiden

Het landelijk protocol vindt u hier

ZIO heeft enkele fouten die bij het registreren van de opiaten kan voorkomen in beeld gebracht:

 • Algemeen: huisartsen en doktersassistenten houden zich niet aan de gemaakte afspraken (afspraken kunnen per praktijk verschillen).
 • De controlemomenten worden niet uitgevoerd waardoor in- en overzicht op de procedure ontbreekt, wat betreft aanwezige hoeveelheid en verloopdatum.
 • Voorraad morfine en/ of fentanyl in de dokterstas of de algemene voorraad klopt niet met wat op de overzichtslijsten staat.
 • Voorraad opiaten heeft een min/max (dat kan alleen maar een vaste voorraad zijn).
 • Lijstje van opiaten in de dokterstas wordt niet bijgehouden.
 • Fentanyl staat niet op het overzicht in de dokterstas (zit er wel in) of andersom, geldt ook voor de morfine.
 • Ha nemen soms vanuit kostenaspect morfine mee naar de praktijk die bij patiënten over is.

Oplossing:

 • Duidelijke afspraken met elkaar maken en die ook opvolgen. Indien dat niet gebeurt, dit melden als een VIM.
 • Gebruik het voorbeeld dat in eQuse zit, dit is zeer eenvoudig.
 • Kritisch nadenken over de hoeveelheid opiaten in de praktijk (tas en/of voorraad) en evt. afspraken maken met de apotheek over snelle levering.
 • Geen morfine meer meenemen die over is bij de patiënt (ook al moeten sommige patiënten in hun gemeente dan naar het milieupark en kunnen ze het niet afgeven bij een apotheek).
 • Het vermoeden is dat ook personeelswisselingen er oorzaak van zijn dat bepaalde processen (PDCA-Plan Do Check Act) niet meer goed doorlopen worden. Huisartsen en Praktijkmanagers wordt gevraagd om het onderwerp jaarlijks (of halfjaarlijks) als agendapunt te agenderen op een werkoverleg of via de verbeterlijst op te volgen.