Afgelopen periode heeft, naast in het teken van COVID-19, ook in het teken van externe audits gestaan. In december en januari zijn diverse praktijken, de Huisartsenpost, ZIO Chronische Zorg en de RHZ als koepelorganisatie door Lloyds bezocht. Allen met een zeer positief resultaat!

In deze auditronde zijn geen minors gevallen en zijn eerder geconstateerde minors op een positieve manier afgesloten. Lloyds gaf aan dat onze regio een voorbeeld was voor de andere HaZo24 regio’s. Een kroon op ons harde werk in turbulente tijden!

De lead-auditor van Lloyds gaat onze regio voordragen voor certificaatvernieuwing. Deze voordracht moet binnen Lloyds een aantal processen doorlopen, waardoor het niet haalbaar is om het nieuwe certificaat vóór de verloopdatum van het oude (5 februari) te ontvangen. Concreet betekent dit dat uw praktijk op termijn een nieuw HaZo24 certificaat ontvangt.

Mocht u hier vragen over hebben, kunt u contact opnemen met Jikkie Hendriks (j.hendriks@zio.nl en 06-12170610).