In december is ZIO benaderd door een arts-onderzoeker Dermatologie van het MUMC+, met een verzoek tot deelname aan een pilot. Deze pilot is gericht op het verbeteren van herkenning van actinische keratosen middels een nascholingsapp. De Bac Kwaliteit heeft een positief advies over uitrol hiervan uitgebracht. Vandaar brengen we deze app onder de aandacht.

Samengevat komt het er op neer dat het MUMC+ een soort pilot met ca. 30-40 huisartsen in onze regio wilt doen, om de effectiviteit van de nascholingsapp te meten. Dit betekent dat huisartsen die meedoen een pre-toets maken, vervolgens ieder dag 1 casus/vraag (5 minuten tijdsinvestering) in de app doen en daarna een post-toets maken. De app zou gebruiksvriendelijk zijn.

Er wordt nog gekeken of er evt. achteraf, accreditatiepunten toegekend kunnen worden.

Meer informatie en de mogelijkheid tot deelname, vindt u in deze flyer. Heeft u aanvullende vragen? Neem dan contact op met Drs. E.M.M. Oyen, arts-onderzoeker Dermatologie via ellen.oyen@mumc.nl.