ZIO is op 26 februari j.l. gestart met een eerste berichtgeving via de email naar de huisartsen in de regio Maastricht-Heuvelland en de praktijkmanagers. In deze berichtgeving worden huisartsen en praktijkmanagers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen op het gebied van het coronavirus en de huisartsenzorg in de regio Maastricht-Heuvelland.
Vooralsnog verstuurt ZIO deze berichtgeving alleen naar deze twee doelgroepen. We gaan er vanuit dat huisartsen hun praktijkmedewerkers van deze berichtgeving –indien van toepassing- op de hoogte houden.
Indien noodzakelijk zal ZIO de berichtgeving gaan verbreden.