a a a Home
Organisatie » Nieuws » Uit het jaarverslag 2015: toename aantal hulpvragen Huisartsenpost Maastricht-Heuvelland

Uit het jaarverslag 2015: toename aantal hulpvragen Huisartsenpost Maastricht-Heuvelland


Triagisten in het callcentrum van de huisartsenpost Maastricht-Heuvelland hebben in 2015 57.151 hulpvragen beantwoord. Een hulpvraag leidt niet altijd tot levering van huisartsenzorg. Het kan zijn dat naar een andere instantie doorverwezen wordt, bijvoorbeeld naar de tandartscentrale of de dienstapotheek.

In 2015 zijn er 50.722 zorgcontacten in de vorm van een consult, visite of telefonisch consult geregistreerd. Dat is 10% meer dan het jaar ervoor. In onderstaand schema is de zorgvraag stijging zichtbaar, met name van telefonische consulten. Naar een verklaring hiervoor is gezocht, maar niet gevonden. De toename van de zorgvraag is een constatering en we blijven dit monitoren. Niet alle zorgcontacten kunnen worden gedeclareerd. Het aantal declarabele zorgcontacten kwam uit op 49.519. 

Het aantal consulten nam licht af (2%) en het aantal telefonische consulten nam fors toe (ruim 35%). Ook het aantal visites nam met 10% toe. Van het totale aantal patiënten dat gebruik maakt van de huisartsenpost kwam 54% naar de huisartsenpost, 10% is bezocht door de huisarts en nog eens 36% van het totale aantal patiënten heeft een telefonisch advies gekregen.

Geen documenten gevonden.

Artikel 0 t/m 0 van de 0 Berichten | Pagina 0 van de 0