Onlangs heeft er een overleg plaatsgevonden tussen twee huisartsen (RHZ), de programmamanager Ouderenzorg van ZIO en het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland.
Naar aanleiding hiervan zijn de volgende werkafspraken gemaakt:

 • Huisartsen kunnen nu ook telefonisch aanmelden. De voorkeur gaat uit naar een telefonische aanmelding. Na overleg met het Zorgpunt kan vooralsnog een schriftelijke verwijzing plaatsvinden.
 • Bij twijfel neemt de Specialist Ouderengeneeskunde (SO), indien nodig, rechtstreeks contact op met de huisarts.
 • De bedoeling is dat het Zorgpunt de hulpvraag verder verdiept.
 • Het Zorgpunt biedt een consultatiefunctie bij complexe casuïstiek.
 • De wijkverpleegkundige of POH, Praktijkondersteuner kunnen ook een aanvraag doen in overleg met hun huisarts (delegeren).
 • Wat betreft de opname van een geronto psychiatrische patiënt: hiervoor zal een bed gereserveerd worden en bestaat er de mogelijkheid voor consultatie.
 • De mogelijkheid bestaat om een ELV bed tijdelijk op een WLZ locatie te laten opnemen.
 • Het Zorgpunt werkt naar zoveel mogelijk vaste personen aan het Zorgpunt. Dit komt de continuïteit ten goede.
 • Naast Envida en Sevagram zijn er meerdere organisaties, vaak kleinere, zie zorg leveren. Het Zorgpunt zal met deze organisaties in gesprek gaan. Deze zijn veelal niet gecontracteerd bij de zorgverzekeraar.
 • In 2022 zal een Meet & Greet georganiseerd worden om kennis te delen en de samenwerking tussen HA en SO te verbeteren.
 • Bij aanhoudende problemen of klachten graag een VIM melding doen. Alleen hiermee kunnen wij de samenwerking met en de kwaliteit van het Zorgpunt verbeteren.

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Frank Amory, Programmamanager Ouderenzorg: f.amory@zio.nl of 06 57417394.

Voor meer informatie over het Zorgpunt Maastricht-Heuvelland kunt u hier klikken.