a a a Home
Organisatie

Organisatie

De huisartsen van de regio Maastricht en Heuvelland zijn georganiseerd middels de vereniging regionale huisartsenzorg (RHZ). Het doel is om goede zorg (24 uur per dag en 7 dagen per week) voor de patiënten in deze regio, nu en in de toekomst, te kunnen garanderen.  Om dit te realiseren werken zij nauw samen met andere partijen binnen de gezondheidszorg, zoals onder andere het ziekenhuis, thuiszorg, verpleeghuizen, fysiotherapeuten, diëtisten, verloskundigen en apothekers.

De Stichting Huisartsenpost (HAP) Maastricht en Heuvelland: draagt zorg voor de avond-, nacht-en weekenddiensten.
Voor wat betreft de dagzorg wordt de vereniging RHZ ondersteund door ZIO (Zorg In Ontwikkeling). Voorheen werd dit de Stichting RHZ genoemd.

Stichting HAP
De Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland is een samenwerkingsverband van alle huisartsen uit de gemeenten Eijsden, Maastricht, Margraten, Meerssen en Valkenburg aan de Geul en is gevestigd bij de spoedeisende hulpafdeling (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM).
De dienstverlening van de huisartsenpost is onderdeel van de 24-uurs huisartsgeneeskundige zorg. Uitsluitend gericht op spoedeisende en acute zorg buiten de openingstijden van de huisartsenpraktijk: tussen 17.00 en 08.00 uur, in het weekend en tijdens feestdagen. Telefoon: 043 387 77 77. Voor meer informatie klik hier.

ZIO Zorg in ontwikkeling
ZIO – voorheen stichting RHZ Heuvelland – is een eerstelijns zorgorganisatie in Maastricht en Heuvelland. Bij ZIO zijn aangesloten de huisartsen uit Maastricht en Heuvelland verenigd in de vereniging RHZ en de fysiotherapeuten uit Maastricht en Heuvelland die zijn aangesloten bij stichting Fy’net. Het beleid van ZIO wordt vormgegeven door het beleid van aangesloten eerstelijns zorgaanbieders. Een onafhankelijke raad van toezicht houdt toezicht op de bedrijfsvoering van ZIO. 
ZIO staat voor optimale kwaliteit van zorg en bereikt dit mede door de eerstelijns zorgaanbieder (bijv. de huisarts of fysiotherapeut) in zijn of haar praktijk adequaat te ondersteunen
. Voor meer informatie klik hier.