a a a Home
Organisatie » Nieuws » Nieuws BAC ICT juli-augustus 2014 21-07-2014

Nieuws juli- augustus  2014

Onderwerp : LSP en Opt-in

N.a.v. onze Oproep : “laten wij ons goed informeren” over LSP-Opt-in,
willen wij jullie nog voor de vakantie kort berichten over 2 vervolgstappen:  

 

  1. De RHZ/ BAC ICT  gaat met alle relevante partners voor de huisarts  , zoals de HAP, de ziekenhuisapotheek- de stadsapotheek- en de poliapotheek, )  een projectgroep LSP organiseren.  Doel: gezamenlijk 1 formulier  maken en de verspreid route hiervan af spreken t.a.v.  het  Opt-in registratie traject in onze regio  ( start : september 2014 ) . In deze project groep zullen ook de voor ons relevante facilitering-organisaties participeren.( ZIO-LHV/Kring, ZVZV). 
  2. Wij achterhalen welke aanpassingen er nodig zijn voor de  Hard- en software in de praktijken t.b.v. LSP. ,  welke stappen zijn er nodig voor de praktijken  en welke facilitering kan er  geboden  worden  ( denk aan  de His leveranciers van onze regio en  ZIO) .

 

 Onze vraag aan jullie:

-          Geef door aan ons  of je al aangesloten bent op LSP of nog niet. Indien niet geef door of je dit wel wil. Dit kun je doen via info@rhzheuvelland.nl

 Ter info :

 PM  Uzi-passen zijn verplicht  per 1 oktober 2014 . Het is dus van belang dat je Uzi-abonnee bent.
 Indien niet willen wij jullie graag herinneren aan de mail van de HAP in dit kader én het aanbod voor hulp van de HAP!

 

Wij houden jullie op de hoogte !

Fijne vakantie en tot in september .

De leden van de BAC ICT.