logo
a a a Home
Organisatie » Nieuws » Dienstrooster 2015

Voor het dienstrooster van 2015 vragen we dit jaar niet het aantal ingeschreven patiënten bij Stichting ION op.

Wel vragen we aan alle huisartsen om vóór 1 juli 2014 wijzigingen in het patiënten aantal (zie Intershift bij Mijn Gegevens) of andere wijzigingen die van invloed zijn op het dienstrooster aan ons door te geven (associatie/pensionering e.d.). 


Indien het patiënten aantal vermeld in Intershift niet juist is, kunt u via uw HIS een uitdraai maken van het aantal ingeschreven patiënten. U kunt de wijziging mailen aan n.broens@hapmaastricht.nl of faxen naar 043 387 67 58.