a a a Home
Organisatie » Nieuws » Afscheid Jan van Rooij als Bestuursvoorzitter 17-03-2014

AFSCHEID JAN VAN ROOIJ ALS BESTUURSVOORZITTER 

Jan van Rooij is per 1 maart j.l., na 25 jaar, afgetreden als voorzitter en bestuurslid van de vereniging Regionale Huisartsenzorg Maastricht-Heuvelland (RHZ). 

Jan speelde een cruciale rol bij de ontstaansgeschiedenis en groei van de vereniging RHZ. Mede door zijn inzet en strategische kwaliteiten is in 2005 stichting ZIO (Zorg In Ontwikkeling) opgericht.

Kwaliteit was voor hem hierbij altijd een belangrijk speerpunt. Hij heeft veel van zijn kennis en ervaringen als huisarts aan de RHZ, de HAP (Huisartsenpost) en ZIO overgedragen.

De aan hem gerichte woorden tijdens de RHZ Ledenvergadering op 27 februari j.l. spraken boekdelen en lieten geen twijfel bestaan over de grote betekenis van Jan van Rooij voor de RHZ, ZIO en HAP.

De RHZ, ZIO en HAP bedanken hem voor zijn grote inzet en gedrevenheid!
Pieter van den Berg, Stan Kempinski, Charles Wijnands vormen vanaf 1 maart 2014 het RHZ-bestuur.
Kijk hier voor het organogram van ZIO en HAP.