a a a Home
Organisatie » Nieuws » Raad van Toezicht van ZIO en HAP benoemd 17-03-2014

RAAD VAN TOEZICHT VAN ZIO EN HAP BENOEMD


Per 22 februari j.l Is de nieuwe Raad van Toezicht ZIO[1] en HAP[2] formeel benoemd. Tot die tijd functioneerde het bestuur van de RHZ als Raad Van Toezicht ad interim voor ZIO/HAP. 

Over de Leden
De benoemde leden, Leo Kliphuis, Bas Leerink en Rob van Leen hebben ruime ervaring in het gezondheidsdomein en beschikken over hoge bestuurlijke en bedrijfskundige kwaliteiten.
Leo Kliphuis heeft een achtergrond als verpleegkundige en een master in publieke gezondheid. Hij werkte onder andere als plaatsvervangend directeur Publieke Gezondheid bij VWS en was 5 jaar directeur bij de Landelijke Vereniging Georganiseerde eerste lijn (LVG).Sinds 2013 werkt hij als zelfstandig adviseur in de eerstelijns zorg. 
Bas Leerink begon zijn carrière als klinisch chemicus en werkte vervolgens bij McKinsey als consultant. Van 2008 tot 2013 was hij lid van de raad van bestuur van Menzis en sinds 2013 werkt hij als voorzitter van de raad van bestuur van Medisch Spectrum Twente.
Rob van Leen is gepromoveerd moleculair bioloog en heeft een MBA van Nijenrode. Na een interne carrière binnen DSM is hij sinds 2006 Chief Innovation Officer bij DSM. Zijn innoverend vermogen werd benadrukt door het winnen van de prijs “Innovator van het jaar 2013” door Accenture.

Over de raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van de ZIO/HAP bestaat uit 3 leden en is belast met toezicht houden op en adviseren over de taakuitvoering van ZIO/HAP. De leden worden benoemd voor een periode van 4 jaar.
Kijk hier voor het organogram van ZIO en HAP.[1] ZIO staat voor Zorg in Ontwikkeling

[2] HAP staat voor Huisartsenpost Maastricht-Heuvelland