a a a Home
Organisatie » Nieuws » Voorbereiding verbouwing acute cluster in volle gang

Voorbereiding verbouwing acute cluster MUMC+ in volle gang

 

De Huisartsenpost (HAP), de Spoedeisende Hulp (SEH), en de Acute Opname Afdeling (AOA) gaan vanaf dit voorjaar compleet op de schop. Al deze afdelingen aan de westzijde van Maastricht UMC+ vormen samen in het jargon ‘het acute cluster’. Dit acute cluster wordt de komende maanden ingrijpend verbouwd, terwijl het werk ondertussen gewoon door gaat.  

Wat betekent dit voor de HAP? 

In maart 2017 worden het callcenter van de HAP, de isolatiekamer, de koffiekamer en de triagekamer SEH ontruimd. Tussen de ambulancehal en de spreekkamers van HAP komt tijdelijke huisvesting met hierin de koffiekamer en het callcenter. Kamer 14 wordt tijdelijk in gebruik genomen als isolatiekamer. De tijdelijke huisvesting duurt voor de huisartsenpost ongeveer één jaar, totdat in het voorjaar van 2018 de definitieve ruimte van de HAP kan worden betrokken.

De projectgroep Verbouwing waarin de HAP vertegenwoordigd is, houdt vanaf heden wekelijks voortgangsbesprekingen om de verbouwing optimaal te begeleiden en snel te kunnen inspelen op mogelijke onvoorziene situaties. Het werk van het acute cluster dient zo min mogelijk te worden belemmerd in haar gewone werk. Patiënten die de HAP bezoeken zullen weinig merken van de ingrijpende verbouwing. Voor de SEH en AOA is dit wel het geval en patiënten zullen hierover worden geïnformeerd.

Via de nieuwsbrief RHZ/ZIO/HMH, deze website en andere gremia houden we u op de hoogte van de voortgang van de verbouwing en van de eventuele tijdelijke maatregelen die nodig zijn. 

Zijn er vragen over de verbouwing neem dan contact op met het secretariaat of stel ze via info@hapmaastricht.

 

Geen documenten gevonden.

Artikel 0 t/m 0 van de 0 Berichten | Pagina 0 van de 0