a a a Home
Meldingen aan RHZ

Meldingen voor de Vereniging RHZ

Het is mogelijk om meldingen  te doen bij de Vereniging RHZ over huisartsenzorg gerelateerde gebeurtenissen.

Het formulier vindt u hier.

Aanleiding:

In het algemeen is steeds meer aandacht voor het melden van ongewenste situaties of gebeurtenissen, omdat het een aangetoonde methode is om voorvallen te analyseren, op te lossen en herhaling te voorkomen.

De Vereniging RHZ volgt deze methode door het mogelijk te maken meldingen te doen over specifieke situaties/problematiek, die u zelf niet kunt oplossen en waar u wel last van heeft.

Naast kritieke situaties is het aantal meldingen over hetzelfde onderwerp mede bepalend voor de urgentie om als Vereniging RHZ stappen te ondernemen.

In overleg met bestuur RHZ, bestuursgroepvoorzitters RHZ, Bac’s, ZIO en Huisartsenpost Maastricht is een meldpunt en meldprocedure vastgesteld.

De meldingen kunnen op de website RHZ gedaan worden op de homepagina onder het kopje Meldingen aan RHZ.

 Afhankelijk van de aard van de melding (huisartsenzorg of samenwerking met andere zorgpartners) gaat deze naar of dhr. R. Lauw (huisartsenzorg) of naar de RHZ (meldingen over samenwerking met zorgpartners). Alle meldingen worden met een hoge mate van vertrouwelijkheid behandeld.  

 

Wat is een melding en waar hoort deze thuis?

Een melding wordt gedaan naar aanleiding van een ongewenste situatie of gebeurtenis, die vraagt om verbetering ter voorkoming  van herhaling. Het kan gaan over de organisatie van zorg voor de patiënt, de samenwerking met zorgpartners zoals bijv. het ziekenhuis, de samenwerking met collega’s, constateren van disfunctionerende zorgverleners. Alles in het kader van goede zorg voor de patiënt, zonder onnodige en te voorkomen risico’s. Meldingen zijn geen klachten van patiënten, deze horen thuis in de klachtenprocedure van praktijk, Huisartsenpost, ZIO of externe organisaties. Zie verder onderstaand overzicht.

 

 

Waar melden?

Onderwerp melding

RHZ; www.rhzheuvelland.nl/meldingen aan RHZ

 

  • Meldingen over (dis)functioneren collega huisartsen (inclusief waarnemers), waarbij patiëntenzorg in het geding is
  • Meldingen over samenwerking partners in de regio, zoals bijv. MUMC+, apothekers etc.
  • Meldingen over overige zorgverleners in de praktijk, die u zelf niet opgelost krijgt.
  • Meldingen over (regionale) ongewenste ontwikkelingen met betrekking tot zorg, die u zelf niet opgelost krijgt.

ZIO; www.zio.nl

Achter login staat onderaan de pagina, veilig incident melden

Meldingen over ketengerelateerde gebeurtenissen zoals:

  • Organisatorisch, ketenpartners, Medix, samenwerking binnen de keten met de diverse zorg/ketenpartners
  • Overige ZIO gerelateerde onderwerpen, zoals scholing, facilitaire producten etc.
  • TIPP
  • Stadspoli

Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland;  www.hapmaastricht.nl

Onderaan de pagina klachten en complimenten

  • Alle meldingen over de Huisartsenpost